Akita trip

Lịch trình:
13/2/2016
22:45 Xuất phát từ ga Tokyo
14/2/2016
07:40 Đến ga Omagari
07:47 Xuất phát đi Tazawako Station (shinkansen)
Nếu chậm chuyến này phải chờ đến 8:42 mới có chuyến tiếp theo
Nếu bus đến sớm thì có thể bắt chuyến 7:24 đi tàu thường cho tiết kiệm
08:10 Đến hồ Tazawako, chơi loanh quanh hồ
11:00 Ăn trưa gần hồ
12:25 Đi bus đến onsen
(http://ugokotsu.co.jp/english/time-schedules-of-buses-around-tazawako-area#sec-2)
12:59 Đến Arupa Komakusa, chờ bus của onsen đến đón or đi thẳng đến onsen lúc 13:10

15/2/2016
08:41 Xuất phát từ onsen đi ga Tazawako
09:28 Đến ga Tazawako
(Bảng biểu giờ tàu shinkansen từ ga Tazawako http://transit.yahoo.co.jp/station/print?st=21221&gid=281&kind=1)
(Bảng biểu giờ tàu thường từ ga Tazawako http://transit.yahoo.co.jp/station/print?st=21221&gid=411&kind=1)
09:36 Bắt tàu đi Yokote
or đi tàu đến Ogamari rồi đi bus (https://ugokotsu.co.jp/wp1/wp-content/jikoku/latest/yo-omg.pdf)
or
10:46 Xuất phát từ onsen đi ga Tazawako
11:33 Đến ga Tazawako
11:58 Xuất phát đi Yokote (http://yahoo.jp/p2heYP)

13:00 Đến Yokote, ăn trưa, chơi lễ hội Kamakura
22:50 Xuất phát từ cửa tây ga Yokote

16/2/2016
07:40 Đến ga Tokyo

Leave a Reply