Archive for December 2018 | Monthly archive page

Munich – Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest

Mình đến Munich 1 ngày trước ngày khai mạc lễ hội bia. Oktoberfest là lễ hội bia lớn nhất thế giới, ở VN chưa được biết nhiều lắm nhưng ở Nhật thì khá nổi tiếng, có lẽ bởi người Nhật cũng rất mê bia. Vì đến sớm 1 ngày nên tranh thủ lượn lờ trung […]